Historisch Genootschap Waddinxveen

Ledenwerfactie

Beste leden van het Historisch Genootschap,

Als lid van het HGW zult u met ons eens zijn, dat het in onze tijd van groot belang is het verleden levend te houden en daarmee door te geven aan volgende generaties. Dit is dan ook een van de belangrijkste doelen van ons Genootschap.

Ter verwezenlijking van dit doel houdt het HGW zich bezig met diverse activiteiten. Zo geeft het al meer dan twintig jaar – sinds zijn oprichting – een Kwartaalblad uit. In het blad, dat vier keer per jaar uitkomt, vindt u rijk geïllustreerde artikelen die met ons verleden te maken hebben. Aan de Noordkade hebben we een Oudheidskamer en ons Genootschap organiseert lezingen en excursies.

Over al deze activiteiten en meer wordt u geïnformeerd via onze website www.hgwaddinxveen.nl. En een permanente uitstalling van nostalgische foto’s vindt u in het nieuwe winkelcentrum, waar het HGW een aantal etalages met dit materiaal vult.

Het HGW telt momenteel iets meer dan 450 leden. Door de opbouw van ons ledenbestand (relatief veel oude leden) is er nogal wat verloop. Daarom ons verzoek: help ons met het werven van nieuwe leden.

  • Ieder die een nieuw lid aanbrengt, ontvangt – net als het nieuwe lid – de verjaardagskalender van het HGW als welkomstgeschenk. Zie in het menu links Verjaardagskalender of klik hier.
  • Doe iemand uit uw familie of uw kennissenkring een lidmaatschap voor een jaar cadeau à € 17,50. We hopen natuurlijk dat na een jaar het lidmaatschap wordt voortgezet.
  • Geef uw exemplaar van het Kwartaalblad eens door aan uw buurman.
  • U kunt hier een inschrijfformuliereen machtiging incasso of een formulier voor een cadeau-abonnement downloaden.

We rekenen op uw medewerking!

U kunt het inschrijfformulier opsturen naar of inleveren op Noordeinde 144, 2742 WH Waddinxveen, Noordeinde 39, Kievitdreef 51, Noordkade 35 of Heuvelhof 26. U kunt het ook mailen: ledenadministratie@hgwaddinxveen.nl


                                                                                                                Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe