Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 8: Victorwijk


Voorkant

Foto 1 linksboven

Aan het eind van de Zuidkade stond de houtzaagmolen de Geregtigheid van Van Wessem. Deze molen werd gebouwd in 1794 en was ooit in bezit bij K. van der Torren die meerdere molens in bezit heeft gehad. De bomen werden als vlotten via de Gouwe aangevoerd  en verwaterd in het zgn.  balkengat voor de zagerij. Tot 1902 zaagde men op windkracht maar daarna ging men over op stoom.

In het witte pand midden op de foto was de bakkerij van Kl. Broer gevestigd. Verder was er een sigarenwinkel van Burger en de baleinenfabriek De Walvisch. Toen de aanvoer van walvisbaleinen  ophield werd de fabriek een r.-k. school en weer later de speelgoedfabriek van de Gebr. Plomp. In 1943 werden alle panden op last van de bezetter afgebroken om een vrij schootsveld naar de Rijksweg te hebben.

 

Foto 2 rechtsboven

Hier een foto uit 1961 met W. van der Starre als parlevinker op zijn boot. De Gouwe was een drukbevaren rivier en Van der Starre kon met zijn groen-wit geblokte scheepje langszij met de passerende schepen opvaren en hen voorzien van allerlei etenswaren.

 

Foto 3 linksonder

Veel huizen langs de Gouwe hadden een zgn. stoep, waar de bewoners hun water konden halen en hun was doen of hun wasgoed gewoon uitspoelen. Enkele huizen hadden zelfs een leiding onder de weg door en konden zonder veel gesleep met emmers in huis of souterrain het Gouwewater tappen.

Op verschillende plaatsen bevond zich een roeiboot waarmee je overgezet kon worden.

Waar de Zuidkade overgaat in de Wilhelminakade stond een klokkenstoel aan beide kanten van de Gouwe met een bel waarmee je de veerman moest oproepen om overgezet  te worden.

De Wilhelminakade werd in de volksmond ook wel aangeduid als “Kouwe Hoek”.

Foto 4 rechtsonder

In de buurt van  de r.-k. Sint-Victorkerk, ongeveer waar woninginrichter Moons zijn zaak had, was een steiger waar de stoomboten voor personen- en goederenvervoer aanlegden.

De Volharding heeft dienst gedaan tot 1931 en de Vooruitgang tot 1935. Er was bij de steiger een koffiehuis met een gaslantaarn aan de gevel. Die lichtbron was geen overbodige luxe bij in- en uitstappen. Voor de kerk stond aan de weg een theekoepeltje uit 1823. Het werd later gebruikt als boekenopslagplaats. Het is in de jaren zestig afgebroken.

Vlak bij de kerk en achter de gebouwen van bakker Van Ardenne  en achter Moons lag het kleine boerderijtje van Willem Kors en zijn vrouw. Toen die stierven, bleef de ongehuwde zoon Theo daar wonen. Het kleine boerderijtje was alleen vanaf de Kanaaldijk te zien. Het is in 1974 afgebroken.

Foto 1 linksboven

We zien de St.-Jozefschool  die achter de r.-k. kerk tegen het kanaal is gebouwd in 1928.

Vanaf de Zuidkade liep er een smalle weg, oorspronkelijk een onverhard pad, voor de latere school langs naar het kanaal waar je via een smalle brug naar de Kanaaldijk kon komen. Deze brug heette de Scheveningse brug en is aangelegd om de naastgelegen kerk bereikbaar te maken voor mensen die in de droog gemaakte Zuidplaspolder gingen wonen. De kerk was voorheen slechts bereikbaar via het dorp en de Zuidkade en dat was een heel eind om. Naast de brug werd een uitspanning gebouwd met de naam  Nieuw Scheveningen waar de boeren uit de polder hun paarden en rijtuigen konden stallen als ze ter kerke gingen.

 

Foto 2 linksonder

Op deze luchtfoto zien we rechtsboven nog net iets van de bomenwijk (Sniep), gebouwd omstreeks 1950.

Let ook op de rechte spoorlijn naar Gouda, daaronder de Kanaaldijk met als zijtak de Burgemeester Trooststraat die tot aan de Gouwe loopt. Daar recht tegenover het gemaal aan de Henegouwerweg dat de polder Bloemendaal bemaalt. Schuin daaronder, een beetje van de weg af het geïsoleerd liggende  daggeldershuisje genaamd Kikkershil waar de familie Hofman heeft gewoond en nu de kwekerij Walter van Triet is gevestigd.

Links van de St.-ictorkerk zien we de ontsluiting naar de school en de Victorwijk. De polder, een niet afgegraven laagveengebied tussen Zuidkade en Kanaaldijk is nog onbebouwd, evenals het gebied dat nu industrieterrein Coenecoop is.

De polder Bloemendaal is ook een niet afgegraven laagveengebied met langgerekte percelen weiland en brede sloten.

 

Foto 3 rechtsonder

De Scheveningse brug was een draaibrug, hij stamde uit 1881 en mocht slechts met lichte voertuigen bereden worden. Daar werd in de praktijk nogal de hand mee gelicht en de gevolgschade bleef jarenlang een bron van geldelijke zorg en ergernis voor de r.-k. kerk die verantwoordelijk was voor het onderhoud.

De uitspanning  Nieuw Scheveningen werd gerund door de echtgenote van de heer Janmaat, die zelf een melkventwijk aan de Zuidkade had. Toen de paardentractie ten einde kwam werd de uitspanning een café. Dat werd later voortgezet door Jan Compeer. De brug en het café zijn in 1967 gesloopt  en zoon Thijs heeft op de plek van het café een kleine bungalow gebouwd. Die is in 2015 afgebroken en nu staat op die plaats  een nieuw huis aan het kanaal.

 

Terug