Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbanken

Het Historisch Genootschap Waddinxveen spant zich in op diverse markante plekken in Waddinxveen zgn. vertelbanken te plaatsen. Naast de banken komen dan een of meer fotopanelen, waarop de vroegere situatie ter plekke getoond wordt. In sommige gevallen wordt er alleen een fotopaneel geplaatst. Op dit moment zijn er vier locaties waar we deze  voorzieningen hebben gerealiseerd.

Het ligt in de bedoeling in 2017 en volgende jaren meer vertelbanken te plaatsen.