Historisch Genootschap Waddinxveen

Het HGW en het coronavirus

Nieuwsbrief augustus 2021

Zie ook Agenda

Algemene Ledenvergadering

Nu het grootste coronaleed voorbij lijkt, heeft het bestuur besloten (onder voorbehoud van eventuele nieuwe maatregelen) dit jaar nog een Algemene Ledenvergadering (ALV) te houden en wel op dinsdag 5 oktober 2021, 20.00 uur. Deze ALV zal worden gehouden in de grote zaal van Cultuurhuys De Kroon in Waddinxveen en is een combinatie van de ALV’s van 2020 en 2021. Na het huishoudelijke gedeelte, waarin het bestuur verantwoording aflegt over zijn activiteiten van de afgelopen twee jaar, zal Marco Middelwijk (ambtenaar bij het Ministerie van Defensie) zijn uitstelde inleiding over de Militaire aspecten van de bevrijding van Nederland houden.  

Huisvesting

In laatste Kwartaalblad las u al iets over de plannen voor huisvesting van het HGW in het pand Wereldwijd aan de Mauritslaan 55, de voormalige Kohnstamm-mavo. Inmiddels heeft een aantal bestuursleden intensieve gesprekken gevoerd met de architect, onder wiens verantwoordelijkheid de verbouwing/renovatie van het pand wordt uitgevoerd. In het volgende nummer van dit kwartaalblad zal meer nieuws over onze nieuwe huisvesting gemeld worden maar we willen niet verhelen, dat het bestuur zeer hoopvol gestemd is.

Vertelbanken

Op 6 september 2021 zal de twaalfde vertelbank van het HGW in beheer en eigendom worden overgedragen aan de gemeente Waddinxveen. De realisatie van deze vertelbank is mogelijk gemaakt door een schenking van Hilde en Ton Broer. Otto Kempkes, achterkleinzoon van Arie Kempkes, naar wie een van de straten in deze wijk is vernoemd, heeft de vertelbank overgedragen aan Kirsten Schippers, wethouder van de gemeente Waddinxveen. Arie Kempkes was de stichter van een grote Waddinxveense meubelfabriek.

Minder goed nieuws is er te melden over de elfde vertelbank van het HGW. Deze staat bij de ingang van het industrieterrein Coenecoop aan de Kanaaldijk. Op 25 september 2020 is het beheer en eigendom van deze vertelbank overgedragen aan de gemeente Waddinxveen. Kort voor de overdracht was het fotopaneel dat bij de vertelbank hoort, al door vandalen verwijderd. Toen kon het nog eenvoudig worden hersteld. Echter in het weekend van 10/11 juli van dit jaar is het fotopaneel wederom vernield. Gelukkig heeft een oplettende gemeenteambtenaar het paneel zelf nog veilig kunnen stellen, maar het frame waarin het  is gevat, is volledig stuk. De gemeente heeft toegezegd een nieuw frame te zullen bestellen en het paneel opnieuw (zo hufterproof mogelijk) te plaatsen. Dank aan de gemeente Waddinxveen!


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe