Historisch Genootschap Waddinxveen

In memoriam J.D. Geel

Dezer dagen bereikte ons het droevige bericht, dat ons erelid Hans Geel op 13 januari jl. is overleden. J.D. Geel behoorde tot de oprichters van ons Genootschap in 1993, hij werd vicevoorzitter en later voorzitter. Ooit merkte iemand over hem op, dat “hij geen geboren en getogen Waddinxvener is, maar dat later wel is geworden.”

De onderwijsman Geel vestigde zich in 1960 in Waddinxveen. Hij woonde er aanvankelijk op kamers in een woning op de hoek Dorpstraat/Kerkweg-West die ooit als Regthuys dienstdeed, anders gezegd: er werd rechtgesproken. Het was voor Geel een ideale plek om te wonen, een historisch pand, hij kon er heerlijk mijmeren over het (Waddinxveense) verleden, vaak ook over de oorlog. Hij baseerde er zijn bundel Verhalen uit ‘t Regthuis op, verhalen die hij ook in afleveringen in ons Kwartaalblad publiceerde. Later verschenen er nog vier andere boeken van zijn hand, waaronder Waddinxveense verhalen.

Verhalen vertellen, dat deed hij graag en goed. Zijn enthousiasme, gecombineerd met zijn beminnelijkheid, werkte aanstekelijk. Hij kreeg er een zekere bekendheid door en werd daardoor niet alleen in Waddinxveen een veel gevraagd spreker. Trouwe bezoekers van onze Algemene Ledenvergaderingen zullen zich zijn bevlogen voordrachten herinneren, waarin hij zijn welsprekendheid lardeerde met een grote kennis van de lokale geschiedenis. Naast zijn drukke onderwijsbaan vond hij nog tijd om zijn medewerking te verlenen aan de organisatie van tal van manifestaties in onze gemeente, zoals historische optochten en de herdenkingen op 5 mei. Het leverde hem veel plezier en waardering op: hij werd koninklijk onderscheiden en ontving van de gemeente Waddinxveen de gemeentelijke legpenning.

Hans Geel, die 83 jaar is geworden, was reeds geruime tijd ziek. Onze gedachten gaan uit naar zijn vrouw en alle anderen die hem na stonden.

Bestuur Historisch Genootschap WaddinxveenIn 2017 had Coby van Doorn-Visser een vraaggesprek met Hans Geel. Het werd gepubliceerd in ons Kwartaalblad.

Hart van Waddinxveen 20-1-21


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe