Historisch Genootschap Waddinxveen

In memoriam Jos Jeukens

Ons bereikte het droevige bericht dat zondag 13 augustus  onze oud-medewerker Jos Jeukens is overleden. Hij mocht 91 jaar worden.
Dhr. Jeukens verzorgde vanaf 2001 tot 2011 de distributie van het Kwartaalblad. Dat houdt in, dat hij een twintigtal bezorgers van de door hem gestickerde bladen voorzag. Die konden vervolgens rondgebracht worden. De zorgvuldigheid waarmee een en ander destijds geschiedde zal menig toenmalig bezorger zich nog kunnen herinneren.
Naast deze elke drie maanden terugkerende werkzaamheden leverde dhr. Jeukens een formidabele bijdrage aan het tot stand komen van de Kadastrale Atlas van Waddinxveen, gebaseerd op de kaarten van 1832. In deze atlas, die omstreeks de eeuwwisseling verscheen, voerde hij alle gegevens in over percelen en eigenaren. Via deze link kunt u een artikel van zijn hand over deze atlas lezen.

Wij wensen de nabestaanden van dhr. Jeukens veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Bestuur Historisch Genootschap Waddinxveen

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe