Voormalige speelgoedfabriek Okkerse 1

Met dank aan Annelies van Leeuwen-van der Stoep

001 Ramen Okkerse (1900K)
Foto: Sjaak Noteboom

In 1951 bestond de Speelgoedfabriek Okkerse 50 jaar. T.g.v. dat jubileum schonk het toenmalige personeel de fabriek een aantal glas-in-loodramen. Op deze en volgende pagina's ziet u er foto's van. De ramen geven de ontwikkelingsgang van boom tot speelgoed weer.

Verder