Historisch Genootschap Waddinxveen

Verenigingsnieuws

Nieuwsbrief mei 2021

Coronapandemie

De coronabesmetting houdt ook het HGW in haar greep. Lezingen en excursies kunnen niet worden georganiseerd en onze Algemene Ledenvergadering hebben we al twee jaar niet kunnen houden. Gelukkig krijgen we corona steeds beter onder controle en we hopen dat we binnenkort weer op de gebruikelijke wijze onze activiteiten kunnen uitoefenen. Tot die tijd proberen we onze vereniging zo goed mogelijk draaiende te houden. Hieronder informeren wij u waarmee we bezig zijn.

Huisvesting

Helaas hebben we begin dit jaar onze tijdelijke expositieruimte aan de Promenade moeten ontruimen nu Mulder Mode zich daar ging vestigen. We zoeken naar mogelijkheden elders (tijdelijke) expositieruimte te vinden.

De gemeente heeft besloten het pand WaddinxveenWereldWijd te renoveren. In dit pand, de voormalige Kohnstammmavo aan de Mauritslaan, is onder meer ons depot gehuisvest. De renovatie lijkt het HGW mooie kansen te bieden. Onze depotruimte zal worden verdubbeld en ook krijgen we een grote expositieruimte tot onze beschikking. Inmiddels zijn de ramen in het pand vervangen en zal de renovatie naar verwachting begin volgend jaar worden voltooid.

Ramen oude gemeentehuis

De gemeente heeft besloten het oude gemeentehuis aan het Raadhuisplein te slopen en op die plek woningen te realiseren. Het HGW heeft nog getracht de sloop van het pand te voorkomen door voor te stellen in het oude gemeentehuis huisvesting voor het HGW samen met andere verenigingen in het dorp te regelen. Helaas is dat niet gelukt. Het HGW is wel blij dat we de ramen van de voormalige raadzaal hebben kunnen behouden. De gemeente zal deze vakkundig laten verwijderen, het HGW heeft tijdelijke opslagruimte voor de ramen gevonden. We hopen in de toekomst een mooie, passende bestemming voor de ramen te vinden.

Waddinxveen Wandelt

Het comité Waddinxveen Wandelt heeft – ook door de coronapandemie – al twee jaar geen wandelingen door ons dorp kunnen organiseren. Voor 2021 heeft het comité besloten, in samenwerking met het HGW, in de maanden juni en juli een viertal wandelingen door ons dorp en langs de vertelbanken te organiseren. Belangstellenden kunnen deze wandelingen op eigen gelegenheid maken. Alle wandelingen beginnen in het winkelcentrum Gouweplein en voeren door verschillende delen van Waddinxveen. Na inschrijving ontvangen de deelnemers een tas met daarin een boekje met foto’s en de beschrijving van de vier wandelroutes, een vragenlijst en een medaille. De vragenlijst bevat een aantal vragen over Waddinxveen. Beantwoording daarvan zal u ons dorp nog beter te leren kennen. Aan de orde komen onder meer wanneer en hoe Waddinxveen ontstaan is, waar de naam Waddinxveen vandaan komt en waar zich vroeger het zwembad bevond. Inschrijven geschiedt door het invullen van het inschrijfformulier op de website www.waddinxveenwandelt.nl. Het inschrijfgeld bedraagt €2,50 per wandelaar.

WadCultureel

Op zaterdag 11 september 2021 wordt op het Gouweplein weer de manifestatie WadCultureel gehouden. Het HGW zal daar, net als in voorgaande jaren, met een stand vertegenwoordigd zijn. We zullen dan het werk van onze vereniging in woord en beeld weer laten zien.

 

Bestuur Historisch Genootschap Waddinxveen

 

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe