Historisch Genootschap Waddinxveen

Vrijwilligersmiddag 2022

Vrijdag 9 december heeft – nu de corona-ellende  dat niet meer verhinderde – weer de Vrijwilligersmiddag plaatsgevonden. In een informele sfeer ontmoetten alle medewerkers van ons Genootschap elkaar. Er was een toespraakje van de voorzitter, de vrijwilliger van het jaar werd bekendgemaakt en… er was de quiz.

Vrijwilliger van het jaar is geworden de hoofdredacteur van ons Kwartaalblad Piet Smit. Hij ontving een fraaie oorkonde en een fles wijn.

De winnares van de quiz was dit jaar Lenneke van Zoest. U ziet haar hier, in het midden op de foto. Ze wordt geflankeerd door haar man Frits en de winnares van 2019, Joke de Rooij.

Misschien bent u geïnteresseerd in de quiz. Op pagina twee (hieronder dus) begint een serie van twintig foto’s met daaronder de vraag behorende bij die foto. Aan het eind van de quiz staan de antwoorden.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe