Historisch Genootschap Waddinxveen

Agenda

Sculptuur behorende bij de cultuurprijs 2016

Foto: Annelies Weijermars

  • 25 augustus: vertelbankwandeling voor nieuwe gemeenteraadsleden en college van B en W.
   Een nieuw college van B en W en een nieuwe gemeenteraad! Het bestuur is van oordeel dat deze goed geïnformeerd moet zijn over de geschiedenis van ons dorp en zal de leden van de raad en het college uitnodigen die dag deel te nemen aan een wandeling langs een aantal vertelbanken. Ton Broer zal tijdens de wandeling als gids optreden.


  • Dinsdag 11 september: burgemeesters aan het woord over hun tijd in Waddinxveen.
   Eind vorig jaar is Evert-Jan Nieuwenhuis aangetreden als nieuwe burgemeester van Waddinxveen. In het kader van het 25-jarig jubileum is het idee ontstaan de nieuwe burgemeester en de nog in leven zijnde oud-burgemeesters van ons dorp te vragen naar hun belevenissen in de tijd dat zij burgemeester van ons dorp waren. Aan deze bijeenkomst zullen waarschijnlijk naast de heer Evert-Jan Nieuwenhuis ook de heren Bert Cremers (burgemeester van 2009-2017), Henk Roijers (2004-2009), Fedde Jonkman (1997-2004) en Bert Smallenbroek (1976-1981) hun medewerking verlenen. De locatie: de nieuwe raadszaal.


  • Zaterdag 1 september (onder voorbehoud): excursie naar Museum Paulina Bisdom van Vliet te Haastrecht. Het museum toont het in driehonderd jaar opgebouwde familiebezit van het geslacht Bisdom van Vliet. Het is vooral een heel uniek en waardevol museum als tijdsdocument van het wonen omstreeks 1900. Het interieur is volkomen origineel gebleven met al het bijbehorende interieurtextiel zoals vaste vloerkleden, gordijnen en deurgordijnen. Geen stoel is verplaatst en geen Chinees bord verhangen sinds het overlijden van Paulina in 1923. De sfeer van de interieurs uit de tijd van Couperus’ heldin Eline Vere wordt in Museum Paulina Bisdom van Vliet dan ook een heel tastbaar. Bij mooi weer kan ook ‘de Overtuin’, die bij het museum hoort, worden bezocht. Vooraf aanmelden voor deze excursie is noodzakelijk en kan per e-mail bij:secretaris@hgwaddinxveen.nl. Helaas is het museum vanwege de aard van de tentoongestelde voorwerpen niet toegankelijk per rolstoel of met de rollator. De toegang bedraagt € 5,50, houders van een museumjaarkaart hebben gratis toegang. Er kunnen maximaal dertig personen aan deze excursie deelnemen.

  • Dinsdag 30 oktober: Misdaad en Straf in Waddinxveen, lezing te geven door  ons lid Kees Verlooij, die ons alles vertellen over misdadigers en de straffen die zij hebben gekregen voor vergrijpen gepleegd in Waddinxveen. De enthousiaste en inhoudelijke interessante lezingen van Kees Verlooij zijn altijd een garantie voor een volle zaal. De lezing wordt gehouden in de Rijnlandzaal van Hotel-café-restaurant Waddinxveen aan de Kerkweg-Oost 226 te Waddinxveen. Aanvang 20.00 uur.

  • Op woensdag 12 december zal wederom een middag voor onze vrijwilligers worden gehouden. Zonder vrijwilligers zou het werk van het HGW niet kunnen worden uitgevoerd. Deze middag zullen we hen daarom weer eens even in het zonnetje zetten.

  • Expositie in de maanden mei, juni en juli
   Onze leden Jan Versluis en Kees Verlooij hebben aangeboden een expositie in te richten over enkele specifieke onderwerpen van Waddinxveen. Op dit moment wordt gezocht naar een geschikte locatie voor deze expositie. De gedachten van het bestuur gaan daarbij uit naar een ruimte in het nieuwe Winkelcentrum Gouweplein.


  • En natuurlijk blijft de Oudheidkamer van het Historisch Genootschap Waddinxveen aan de Noordkade 64d elke eerste woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur in het jubileumjaar van het HGW geopend voor bezoekers. In de Oudheidkamer vindt u tal van voorwerpen uit de geschiedenis van Waddinxveen en kunt u al uw vragen stellen aan een lid van onze vereniging. U kunt individueel een bezoek brengen, maar de Oudheidkamer is ook toegankelijk voor (kleine) groepen. Voor rolstoelgebruikers is een lift beschikbaar.

.


                                                                                                               Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe