Historisch Genootschap Waddinxveen

Lezingen & excursies

oorlogsmonument

Oorlogsmonument bij het station

Lezingen & Excursies

Met een zekere regelmaat organiseert het Historisch Genootschap lezingen, meestal over een historisch onderwerp.
Via deze site, e-mail*, en publicatie in Het dorp Waddinxveen wordt u op de hoogte gehouden.

Tenzij anders aangegeven worden de lezingen gegeven in Hotel-café-restaurant De Unie nabij de Hefbrug en beginnen ze om 20.00 uur. De lezingen zijn – voor leden – gratis toegankelijk; voor koffie of thee wordt een bijdrage gevraagd. Niet-leden betalen € 5,-, ter plekke te voldoen.

 • Maandag 4 maart 2019: lezing van Wim zondag over de burgerlijke stand in Nederland.
  De burgerlijke stand is in ons land door de Franse overheersing (Napoleon) in 1811/1812 ingevoerd en sinds die tijd een overheidstaak geworden. Aan de hand van veel voorbeelden zal een overzicht worden gegeven van geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten vanaf 1800 tot heden. Ook hoe wij aan onze namen zijn gekomen komt in het kort aan de orde. Als extra bezienswaardigheid zullen ook enkele akten van ons koningshuis worden getoond.
  Voorts zal het een en ander verteld worden over voornamen: over mooie, leuke, grappige, gekke en rare namen, die vroeger en vooral tegenwoordig gegeven worden. Ook de mogelijkheid om je achternaam of voornaam te veranderen komt aan bod, alsmede hoe ambtenaren van de burgerlijke stand omgaan met de naamrecht van de in ons land wonende vreemdelingen.
  Tot slot ook aandacht voor het nieuwe naamrecht (keuzemogelijkheid van de ouders voor de naam van de vader of de moeder), de registratie van partnerschappen en het voltrekken van huwelijken tussen twee mannen of twee vrouwen; ook enkele nieuwe ontwikkelingen wat betreft huwelijksvoltrekkingen en het zelf verrichten van stamboomonderzoek.
  Aan het begin van de lezing wordt aan een ieder een overzicht uitgereikt van de belangrijkste wijzigingen van de burgerlijke stand vanaf 1800 tot heden en aan het eind een overzicht van het huidig naamrecht . Kortom, een bijzonder en amusant kijkje in de keuken van de burgerlijke stand. Hoewel het onderwerp wellicht iets anders doet vermoeden, zal het zeker geen saaie lezing zijn. Men zal versteld staan van wat er allemaal bij de burgerlijke stand gebeurt!

Verder verwachten we lezingen over:

 • Brood door de eeuwen heen
 • De productie van schaatsen in Waddinxveen
 • Begrafeniscultuur in onze regio

En een excursie naar:

 • De molenviergang in Zevenhuizen

Zie ook: Agenda

* U dient dan wel uw e-mailadres te hebben opgegeven. Heeft u dat nog niet gedaan? Doe het dan nu!

Een (leeg) mailtje naar Ledenadministratie.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe