Historisch Genootschap Waddinxveen

Jaarverslagen

Woensdag 24 april 2024 wordt de Algemene Ledenvergadering 2024 gehouden.

Tijd: 20.00 uur

Plaats: De Kroon

   • De agenda van de Algemene Ledenvergadering 2024 klik hier.
   • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2023 klik hier.
   • Het jaarverslag van de vereniging over 2023: hier.
   • Het financiële verslag van de vereniging (concept) over 2023, Balans klik hier. Baten en lasten klik hier.
   • De verklaring van de Kascontrolecommissie 2024, klik hier.

 

 


De ingelaste Algemene Ledenvergadering van 2023 heeft plaatsgevonden op dinsdag 19 december in De Kroon, Gouweplein 1. Tijdens deze vergadering heeft het bestuur toestemming gekregen de huurovereenkomst met de gemeente aan te gaan.

  • Hier leest u de algemene bepalingen betreffende de overeenkomst.
  • Hier leest u het conceptcontract.
  • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2023: klik hier.
  • Het jaarverslag van de vereniging over 2022: klik hier.
  • Het financiële verslag (na wijziging door de ALV) van de vereniging  over 2022, klik hier.
  • De verklaring van de kascontrolecommissie 2023, klik hier.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe