Historisch Genootschap Waddinxveen

Jaarverslagen

De Algemene Ledenvergadering van 2023 heeft plaatsgevonden op woensdag 26 april 2023. in De Kroon, Gouweplein 1.

  • De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2023: klik hier.
    • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2022: klik hier.
    • Het jaarverslag van de vereniging over 2022: klik hier.
    • Het financiële verslag (na wijziging door de ALV) van de vereniging  over 2022, klik hier.
    • De verklaring van de kascontrolecommissie 2023, klik hier.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe