Historisch Genootschap Waddinxveen

Jaarverslagen 2019

De Algemene Ledenvergadering 2020 zal plaatsvinden op maandag 12 oktober 2020 in De Kroon. Uiteraard onder het bekende coronavoorbehoud.

Het bestuur heeft besloten de ALV wederom voor onbepaalde tijd uit te stellen.

  • De agenda voor de Algemene Ledenvergadering 2020 (die dus niet is doorgegaan): klik hier.
  • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019: klik hier.
  • Het jaarverslag van de vereniging over 2019: klik hier.
  • Het financiële verslag van de vereniging over 2019: klik hier.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe