Historisch Genootschap Waddinxveen

Jaarverslagen

De Algemene Ledenvergadering van 2020 en die van 2021 heeft plaatsgevonden op dinsdag 5 oktober 2021 in De Kroon, Gouweplein 1. Ze heeft de verslagen zoals die hieronder vermeld staan, goedgekeurd.

2020

 • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2019: klik hier.
 • Het jaarverslag van de vereniging over 2019: klik hier.
 • Het financiële verslag van de vereniging over 2019: klik hier.
 • Het verslag van de kascontrolecommissie 2019: klik hier.

2021

  • Het verslag van de Algemene Ledenvergadering 2020 ontbreekt doordat die vergadering er niet is geweest.
  • Het jaarverslag van de vereniging over 2020 klik hier.
  • Het financiële verslag van de vereniging over 2020: klik hier.
  • Het verslag van de kascontrolecommissie 2020: klik hier.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe