Historisch Genootschap Waddinxveen

Bodemonderzoek

In de periode augustus-oktober 1996 is in opdracht van de gemeente Waddinxveen een grondsanering uitgevoerd op een perceel grond op de hoek van de Dorpstraat en de Veenkade. Tijdens het ontgraven van de verontreinigde grond is door leden van de Werkgroep Bodemonderzoek van het Historisch Genootschap Waddinxveen getracht zoveel mogelijk van het bodemarchief te bekijken en te redden. Door de omvang van de verontreiniging varieerde de diepte tot waar afgegraven werd plaatselijk vrij sterk, van een halve tot maximaal vier meter beneden het maaiveld. In het verslag van het onderzoek wordt getracht een beeld te schetsen van de plaatselijke geschiedenis, van de gang van zaken tijdens het onderzoek en van het vondstmateriaal. Hieronder leest u een verslag van dit onderzoek.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe