Historisch Genootschap Waddinxveen

Ton Broer benoemd tot erelid

Tijdens de laatste Algemene Ledenvergadering (24 april 2024) is oud-voorzitter Ton Broer door een tiental leden voorgedragen voor het erelidmaatschap. Daarna volgde zijn benoeming – met algemene stemmen. Reden daartoe zijn Broers grote verdiensten voor het Historisch Genootschap. We noemen er hier drie.

Aan het begin van zijn voorzitterschap, in 2013, nam hij de herstructurering van ons toen verliesgevende Kwartaalblad ferm ter hand. In die aanpak herkende je al het optreden van de oud-zakenman. Vervolgens spande Broer zich in her en der zgn. vertelbanken in ons dorp geplaatst te krijgen. Bij die banken staat een paneel met daarop oude foto’s van de situatie ter plaatse. De vermoeide wandelaar kan, rustend op de bank, de huidige situatie vergelijken met die van een soms fors aantal jaar geleden. Er bestaan inmiddels vijftien van dergelijke banken en de zestiende is in aantocht. Hieronder ziet u Broer de bank in het Warnaarplantsoen presenteren, onder het toeziend oog van oud-burgemeester Cremers (l) en oud-voorzitter van het HGW, De Jong.

De teksten op de borden zijn van de hand van de laureaat. Ze paren een enorme kennis van het Waddinxveense (nabije) verleden aan een grote liefde voor ons dorp. Uitgebreid voorzag hij de panelen, die verlucht zijn met foto’s beschikbaargesteld door onze fotoredacteur Dick-Jan Thuis, van een toelichting.

 Uit handen van voorzitter Henk de Bas ontvangt Broer

de bij het erelidmaatscha behorende oorkonde.

Misschien vraagt u zich af: “Wie betaalt dat allemaal?” Welnu, dankzij het netwerk van Ton Broer heeft ons Genootschap een aantal sponsors en adverteerders verworven die mede de realisiatie van de vertelbanken mogelijk maakten en maken.

We zijn Ton Broer erg dankbaar voor zijn grote inzet en hopen hem nog vaak binnen de HGW-gelederen te mogen ontmoeten.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe