Historisch Genootschap Waddinxveen

Sponsoring

Het Historisch Genootschap Waddinxveen heeft een aantal sponsors, vrienden van het HGW genaamd. Indien zij dat wensen, wordt hun naam vermeld in ons Kwartaalblad (zie hierboven).

Voor meer informatie wendt u zich tot dhr. A. Broer.

E-mail: sponsoring

Telefoon: 0182 61 57 09


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe