Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 10: Dorpstraat/Polderkade (op het parkeerterreintje naast Dorpstraat 66)

Voorzijde

Linksboven

Hier ziet u het fabriekspand  uit 1894 van meubelfabriek Van der Loo op de hoek van de Dorpstraat* en de Jan Dorrekenskade. In 1838 was H. van der Loo begonnen als timmerman, slotenmaker en aannemer. Zijn bedrijf werd voortgezet door A. van der Loo die ronde stokken gaat draaien en latten zaagt voor het destijds veel toegepaste betengelbehangen. Men bevestigde  latten (tengels) aan de muur en spande daarop het behangerslinnen. Daarover werd dan weer het behang geplakt.

Het bedrijf groeide uit tot fabriek  van voornamelijk zitmeubelen en kasten, en specialiseerde zich later  in fijne betimmeringen van  kantoren, schepen en luxe jachten.  Door de hoge kwaliteit van zijn producten wordt Van der Loo benaderd door de scheepswerf van Van Lent op Kaageiland. Dat bedrijf bouwt luxe jachten en stelt zeer hoge eisen aan de kwaliteit van zijn toeleveranciers. Van der Loo kan die kwaliteit leveren. In 1985 wordt het Waddinxveense bedrijf zelfs door Van Lent ingelijfd  en in de jaren 90 naar Coenecoop verplaatst, alwaar het nog steeds actief is.

Rechtsboven

Hier heeft men zicht op de Dorpstraat* – in vroeger tijden Heereweg geheten – richting Boskoop. Deze weg is ontstaan in 1233  op pakweg een voorling (een oude lengtemaat van ca. 1250 meter) van de Gouwe. Het tussenliggende gebied werd ontgonnen voor agrarisch gebruik zoals veeteelt en de verbouw van hennep. In vroeger tijden was dit laatste grondstof voor de productie van zeilen t.b.v. de scheepvaart.

De Heereweg werd een belangrijke noord-zuidverbinding  en gaf via de  Kerkweg aansluiting op de Gouwe. Later ontwikkelde de Heereweg zich tot een locatie met  allerlei economische activiteiten. Hij zou van lieverlee de oudste dorpskern van Waddinxveen worden.

Links de panden  van Hoogendoorn (later Rechters), slagerij Storre  (later Kerver), Van der Linde, Doornheim en bakker Broer. In die rij woonde ooit ook Dirk Verheul, die in 1900 achter zijn huis een wagenmakerij begon. Hij bouwde die uit tot carrosseriebedrijf en betrok in 1931 een grotere fabriek aan de Jan Dorrekenskade (later was  aannemingsbedrijf Rehorst hier gevestigd). In 1938 verhuist Verheul naar de Henegouwerweg naar een groot pand, dat in 2018 werd afgebroken.

Rechts op deze foto zien we o.a. het hoge pand waar Teun Ververs omstreeks 1958 het eerste cafetaria van ons dorp begon. Het was een drukbezocht trefpunt voor de Waddinxveense jeugd. Als je vaste klant was, mocht je in de huiskamer tv kijken. Later is de zaak  door Gert Jan van der Loo en M. van Zanten voortgezet.

Het pand met het uithangbord Kleine Bazaar was van de familie Van der Wal, die ook aan de Nesse een speelgoedwinkeltje had.

De Dorpstraat was een straat met zeer veel winkels waar de mensen boven of achter woonden. Zo waren er:

  • drie kappers: De Waal, Van de Water en Binnenkade;
  • drie slagers: Storre Van Tilburg, Joh. Zwijgers en dan nog de noodslachter Straver;
  • drie bakkers: W. Broer, P. Verheul (later Los) en Huizer;
  • vier schoenmakers: Doornheim, Jongejan, Peridon en Streng;
  • drie tabakswinkels: Tijsterman, Sonneveld en Van Vuuren.

Daarnaast werden er in de jaren vijftig en zestig geweldige  feesten georganiseerd met optredens van o.a. tante Leen, Johny Jordaan en Toby Riks. De hele bevolking liep ervoor uit!


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe