Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 6: Kerkweg-Oost tegenover Oranjelaan

Voorzijde

Linksboven

Uiterst rechts staat de woning van dokter J.F. Paul, later van M.D. Bremmer van de gelijknamige houtwarenfabriek aan de Noordkade. Op deze plek bouwde de toenmalige ABN een nieuw kantoor, nu is dat De Pater Makelaardij. Het gebouw ernaast was van 1931 tot 1972 de Coöperatieve Boerenleenbank.

In het volgende gebouw met de puntgevel  begon A. Boonstoppel een tankstation en erachter een garagebedrijf. Ernaast was de banketbakkerij van Bouw Booy, voortgezet door Dik de Vlaam.

In het witte pand  aan de andere kant van de straat woonde Nic. Bontebal. Met het  R.V.S.-reclamebord aan de gevel gaf hij zijn professie overduidelijk weer maar bij de dorpsgenoten was hij vooral bekend als coryfee en animator van gymnastiekvereniging T.O.O.S.

Rechtsboven

De Kerkwegsloot liep van waar nu de huidige Heuvelhof is tot aan de Oranjelaan. Het laatste stuk was niet bevaarbaar vanwege de vaste bruggen. Net bij het pand van dokter P. van der Linde boog de sloot om in de ringvaart die om de Puttepolder loopt om daarna naar de Noordkade af te buigen en vervolgens via de Alpherwetering aansluiting te hebben met het Sluisje en de Gouwe. Op de hoek Kerkweg–Oranjelaan stond een statig huis, gebouwd door F. A. van der Torren. Later werd het praktijkwoning van dokter Helleman. A.P. Rehorst kocht het pand om op die plek een appartementencomplex te bouwen. Dat is er nog altijd niet van gekomen.

Dan zien we als eerste op de foto de villa Sonnevanck, gebouwd in 1922, jarenlang bewoond door dierenarts J. Slager en door de familie Beuker keurig gerestaureerd.

Het volgende witte huis is in 1911 gebouwd als pastorie van de N.H. kerk.

Linksonder

Naast de voormalige pastorie zien we links het vierkante witte huis van D. Verheul, de oprichter van Verheul Carosseriefabriek. Na de Tweede Wereldoorlog doopte Verheul zijn huis Vrij Holland. Later heeft de N.M.B.-bank het pand gebruikt maar toen de sloot ernaast gedempt werd verzakte het pand ernstig en is het gesloopt.

Rechtsonder

Het statige pand Beukenhof werd in 1866 door burgemeester G.W.C. van Dort Kroon gebouwd. Nadien heeft zijn zoon G. van Dort Kroon, ook burgemeester (van 1910-1920) er gewoond. Daarna trokken twee zusters van Van Dort Kroon erin. En toen? Het verhaal wordt eentonig: in 1969 onder de slopershamer gevallen.

Achterzijde

Linksboven

Het notarishuis. In 1859 gebouwd door notaris A.N. Molenaar die het de naam Genot en Zorg gaf.  Na hem betrok notaris G. Vos het pand. Hij veranderde de naam in Ameborch wat rondom water betekent. Van 1937 tot 1967 is notaris D. van Most de bewoner en als die uit Waddinxveen vertrekt, koopt de gemeente het pand. Het wordt een tiental jaren gebruikt, o.a. als muziekschool en ja hoor… in 1980 gesloopt.

Linksonder

We zien naast de oprit naar de hefbrug het zgn. Onderlaagje met diverse winkeltjes. Geheel links de tabakswinkel van Drost die ook koster was van de tegenoverliggende N.H. kerk.

Dan het hoge pand van Roskam  waar eerder de smederij Van de Rooy was die aan de overkant – voor er een oprit was – een travaille had om paarden  te beslaan. Roskam had daarnaast een constructiewerkplaats en een winkel voor kachels en huishoudelijke artikelen.

We gaan naar rechts: de slagerij van Doeleman en later C. Koot, dan kreeg je de winkel van Jac. Saton met de klok aan de gevel. Het werd later de viszaak van Koos van Dijk, nu . Vervolgens een rij lage huisjes en verderop de kapperswinkel van Pol, de naaimachinezaak van Troost, de kruidenier Markus en op de hoek met de Julianastraat de tabakswinkel van Van der Krans.

Op dit kleine stukje, met de tabakswinkel van opoe De Rooy erbij, waren dus drie winkeliers actief met rookwaren. Het waren andere tijden.

Rechtsonder

Rechts het witte huis uit 1931 van meester Mastenbroek, hoofd van de Theo Thijssenschool en componist van vaderlandse liederen die tijdens de jaarlijkse aubade op het schoolplein van de huidige Willem Alexanderschool door de leerlingen van de lagere scholen uit Waddinxveen uit volle borst werden gezongen. Uiteraard gedirigeerd door de heer Mastenbroek zelf.

Het pand werd later nog gebruikt als politiebureau en weer later aangepast en bij hotel De Unie getrokken. Achter dit hotel zijn de twee cellen uit die politiebureautijd nog altijd aanwezig.

De Unie heeft tot de bouw van de Hefbrug in 1936 aan de Nesse naast de brug gestaan. De familie Versloot, eerst Siem en later Arie, heeft dit hotel gerund tot  de eerste jaren van deze eeuw.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe