Historisch Genootschap Waddinxveen

Lidmaatschap

Het Historisch Genootschap Waddinxveen telt thans ongeveer 550 leden. Wilt u onze gelederen komen versterken? Dan kunt u een Inschrijfformulier downloaden. Het lidmaatschapsgeld bedraagt € 20,-* per jaar. Daarvoor ontvangt u vier keer ons tijdschrift Het Dorp Waddinxveen en heeft u gratis toegang tot onze oudheidkamer. Daarnaast kunt u meerdere keren per jaar lezingen bijwonen of met ons op excursie gaan. Leden die buiten Waddinxveen woonachtig zijn, betalen € 32,50* i.v.m. portokosten.

Misschien wilt u ons machtigen uw lidmaatschapsgeld automatisch af te schrijven. Daartoe kunt u een machtigingsformulier downloaden.

Of meldt u per e-mail aan.

* Deze bedragen gelden voor leden die óf vóór 1 januari betalen óf een incassomachtiging hebben afgegeven. In andere gevallen betaalt u een toeslag van € 2,50.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe