Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 4: Zuidkade (nabij de Hefbrug, hier staat alleen een fotopaneel.)

Linksboven

Het grote pand midden op de foto is het Stationskoffiehuis van A. Kwaak. Hier bevond zich een aanlegsteiger voor de boten Volharding en Vooruitgang, die er aanmeerden voor passagiers- en goederenvervoer. In 1931, toen het busvervoer zijn intrede deed en goederen in toenemende mate per as werden vervoerd is deze dienst opgeheven.

Links staat het pand van Slagerij Den Boon, later Wijntjeterp en Schele,  en daarnaast is nog net een stukje te zien van het pand dat later het restaurant Gouwe Dis werd.

Rechtsboven

Sinds 1908 was de Gasfabriek aan de Henegouwerweg in werking. Waddinxveen werd aangesloten op het stadsgas – nog geen aardgas! – voor huishoudelijke gebruik en voor de gaslantaarns die in de gemeente stonden. Een lantaarnopsteker ontstak ’s avonds en doofde ’s ochtends alle gasgestookte straatverlichting. Om het gas naar de westkant van de Gouwe te brengen moest een duiker worden gelegd. Die kwam bij de Jan Dorrekenskade  aan wal.

De korenmolen op de foto is De Hoop van J. Hoogendoorn. De molen brandde af in 1899, werd weer herbouwd en na afbraak in 1911 verplaatst naar Harderwijk. Jaren later is hij daar ook afgebrand.

Even verderop stond de papiermolen De Nijverheid van Herfst, die in 1932 als laatste molen van ons dorp werd afgebroken ten bate van de uitbreiding en bouw van Kempkes’ Meubelfabrieken.

Linksonder

Het rechterpand was van Sigarenmaker Van der Krans. Na afbraak kwam er het grote pand van toen A. van der Heiden, de DA-drogist en nu hengelsportzaak De Spot.

Links was de bakkerij van Van der Weerdt, later P. de Graaff. Daarnaast had je kruidenier A. van Eeuwen – nu een restaurant- en  links ervan woonde de beurtschipper en kolenhandelaar I. van Rhijn. Dan kreeg je bakkerij Compeer met zijn Jaminwinkel en verder Verbakel voor kleding.

Met de Graaff, Compeer en Huizer verderop had je drie bakkers op ongeveer 150 meter Zuidkade!

Rechtsonder

Op de foto is de oude draaibrug te zien. Deze brug werd op 12 december 1902 door boze schaatsers kapot gedanst om de ijsbreker uit Alphen geen doorgang te geven. Ze hadden succes en het schaatsplezier op de dichtgevroren Gouwe kon nog dagenlang doorgang vinden.

Het grote witte pand achter het begin van de brug was het toenmalige gebouw van hotel De Unie. Met het pand links ervan moest het wijken voor de aanleg van de Hefbrug in 1936. Tijdens de bouw ervan lag er een noodbrug over de Gouwe ter plaatse van de Grote Loswal.

Voor 1858 was er eerst een klapbrug, toen kwam de draaibrug (die kapot gedanste), in 1924 weer een klapbrug en ten slotte in 1936 de huidige hefbrug.

***

 

Achterzijde

Deze luchtfoto uit 1960 geeft een goed beeld van de situatie net voordat de groei van ons dorp begon. De bomenwijk, De Sniep genaamd, is ontwikkeld, de Stationsstraat is af en er is een begin gemaakt met de huizenbouw in de Puttepolder. De Kerkweg verbindt de twee woonkernen Brug en Dorp, Groenswaard is nog polder en de Zuidplas geheel leeg.

Het Huibertsgerecht is onbebouwd en het oude zwembad aan het kanaal is nog intact. Wel al aanwezig is het Warnaarplantsoen  en de voetbalvelden van Be Fair, waar nu het het nieuwe winkelcentrum is.

De Gouwe was belangrijk vervoer en recreatie. Er werd in die dagen nog volop in de Gouwe gezwommen en gevist. Je kreeg er zwemles en er werden spektakelstukken opgevoerd.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe