Historisch Genootschap Waddinxveen

Turfbak

Deze turfbak is zwart geschilderd met aan één zijde de afbeelding van een boerderij. De emmer heeft de vorm van een ei dat op zijn kant ligt. De opening aan de bovenzijde is 60 bij 38,5 cm. De hoogte van deze bak, die men vroeger gebruikte om naast kachel te zetten, is 40 cm. En aan de onderzijde is het langste deel 29 cm.

image1
Onder de bak zitten drie goud geschilderde leeuwenpootjes, aan de bovenrand twee oren. De bak is bij ons geregistreerd als Inv. no. 2014/13.

image2

Onder de bak zaten twee memobriefjes, die nu zijn verwijderd. Het plakband zou anders de verf beschadigen. Op het papier de volgende tekst:

Geschenk voor het Historisch Genootschap te Waddinxveen. Antieke turfbak, circa 1900. Later werd deze bak, die afkomstig is van veehouder Oskam, gewoond hebbend a/d Zuidelijke Dwarsweg te Waddinxveen, door een onbekende schilder voorzien van de afbeelding, voorstellende de boerderij van Oskam. (Op het terrein ligt nu het industrieterrein Coenecoop red.). Deze hoeve met twee hooibergen werd afgebroken, na onteigening door de gemeente Waddinxveen. Jaren daarvoor had de jonge boerin de bak aan de weg gezet bij het grofvuil. Een buurvrouw zag dat en mocht de bak meenemen. Ik kocht de bak daarna voor fl 2,50 Stond toen op een zolder voor bewaring van aardappelen.

Baarn, 15/5/1999 W. Verboom

Gezien het nummer is de bak in 2014 aan de HGW geschonken.

image3


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe