Historisch Genootschap Waddinxveen

Waddinxveen in oorlogstijd

In Hart van Waddinxveen, het regionale katern van Hart van Holland publiceerde Pepijn de Groot artikelen over Waddinxveen in oorlogstijd.

Hier vindt u een tweetal van die artikelen.

Burgemeester Mumsen

De familie Levisson


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe