Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan

Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan 2022-2025

Doelstellingen

Het HGW wil de lokale geschiedenis bekend maken en levend houden voor toekomstige generaties. Daartoe organiseert het lezingen, excursies en exposities, en verzamelt, documenteert en archiveert het stukken, documenten en voorwerpen de geschiedenis van Waddinxveen betreffende.

Het beleidsplan

Het beleidsplan is een raamwerk van de uitgangspunten die het bestuur de komende drie jaar wil realiseren. Het wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij de speerpunten voor het komende jaar worden vastgelegd.

Huidige situatie van onze vereniging

De vereniging heeft ruim vijfhonderd leden die voor het grootste deel woonachtig zijn in ons dorp.
Het bestuur van het Historisch Genootschap bestaat uit zeven personen. In de uitvoering van de doelstellingen wordt het bestuur gesteund door vrijwilligers in diverse commissies en andere organen:
 De commissie depot en collectiebeheer beheert onze verzameling en structureert deze.
 De commissie ledenwerving gaat vergrijzing van ons ledenbestand tegen door te streven naar groei van het ledenbestand.
 De commissie voorlichting en educatie organiseert activiteiten voor groepen zoals clubs en scholen.
 In de commissie gemeentelijk Erfgoedcommissie wordt het HGW door twee leden vertegenwoordigd.
 Het HGW heeft met minimaal een persoon zitting in de straatnamencommissie.
 De sponsorcommissie werft fondsen binnen het zakelijke en privédomein.
 De interviewcommissie legt verhalen van dorpsgenoten vast en werkt mee aan publicatie ervan.
 Viermaal per jaar verschijnt het full colour kwartaalblad Het Dorp Waddinxveen. Het bevat artikelen die met de cultuurhistorie van onze gemeente verband houden.
 De website hgwaddinxveen.nl publiceert allerlei informatie over het HGW en zijn activiteiten.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe