Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan

Historisch Genootschap Waddinxveen

Beleidsplan 2017-2022

Doelstellingen

Het HGW wil de lokale geschiedenis bekend maken en levend houden voor toekomstige generaties. Daartoe organiseert het lezingen, excursies en exposities, en verzamelt, documenteert en archiveert het stukken, documenten en voorwerpen de geschiedenis van Waddinxveen betreffende.

Het beleidsplan

Het beleidsplan is een raamwerk van de uitgangspunten die het bestuur de komende vijf jaar wil realiseren. Het wordt jaarlijks geëvalueerd waarbij de speerpunten voor het komende jaar worden vastgelegd.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe