Historisch Genootschap Waddinxveen

Uit de opslag gelicht

In de rubriek Uit de opslag gelicht laten wij u kennismaken met voorwerpen die door het HGW in een eerder stadium zijn verworven en worden gekoesterd.

 • Vieringboekje 25-jarig bestaan Ontmoetingskerk in 1984 

  Toen de Bouwcommissie van de Gereformeerde Kerk in Waddinxveen in 1968 de bouwpastoor van de St.-Victorparochie ontving, begon een voor Nederland unieke samenwerking. Plannen van beide kerkbesturen een eigen kerkgebouw te stichten waren op financiële gronden uitgesteld. Maar pastoor Saulenn had een idee: als de gereformeerden samen met de rooms-katholieken een nieuw kerkgebouw zouden gaan beheren, dan was dát financieel wél haalbaar.

  Na aanvankelijke aarzeling werd besloten echt  te gaan samenwerken en niet alleen vanwege de kosten. Er zou ook op ander gebied meer samengewerkt worden.

  Waddinxveen had een primeur, een bijna-oecumenische kerk! In 1969 werd de Ontmoetingskerk in gebruik genomen en jarenlang was de samenwerking zeer innig. Dit liturgieboekje werd gebruikt bij de viering van het 25-jarig bestaan van de kerk in 1984, die eigenlijk nog meer een viering van de samenwerking was, die inmiddels niet meer bestaat. Door de ontkerkelijking was het voor de rooms-katholieken financieel niet meer verantwoord naast de St.-Victorkerk ook nog een ander kerkgebouw (voor de helft) in exploitatie te hebben. En zo kwam een in Nederland zeer zeldzame verbintenis ten einde.

 • Einlading zum Konzert 

  In het begin van de Tweede Wereldoorlog probeerden velen er maar het beste van te maken. De oprichting van de Nederlandse Unie  is daar een uiting van. Ook in Waddinxveen ging het leven door. Zeker het eerste jaar gedroeg de bezetter zich niet heel agressief en lag een bevrijding niet direct in het verschiet. Het gemeentebestuur bleef dus in eerste instantie zitten, om erger te voorkomen. Ook de Duitsers zagen graag dat de Nederlanders, toch een broedervolk, de overwinning als een beklonken zaak zagen en zich zouden aanpassen. In dat licht moeten we deze uitnodiging voor een concert zien. Een gezellige avond om de verhoudingen prettig te houden en de nieuwe situatie te normaliseren. Wethouder Herfst, die deze uitnodiging ontving, heeft deze altijd bewaard, maar we weten niet of hij gegaan is.

 • OKWA-krant 

  Bij het HGW verzamelen we ook bedrijfsarchieven. Als die er niet (meer) zijn, dan willen we toch een aparte verzameling met teksten over een bedrijf aan te leggen. Van de firma Okkerse, later OKWA, hebben we veel speelgoed en andere objecten verzameld. Maar het hele archief bevat slechts één stuk. Maar wat voor een stuk! In 1965 werd een feestelijke jubileumkrant vervaardigd en verspreid met veel verhalen uit de oude doos. Over de oprichter, G. Okkerse, maar ook over de huidige firma en diverse werknemers die er al langere tijd werkten. Plus een special over Piet Marée, de belangrijkste ontwerper van poppenhuizen, winkeltjes en poppenkasten. We hebben van OKWA niet veel papier, maar wel een heel belangrijk en nuttig stuk.

 • Geboortekaartjes van oorlogskinderen gaven soms een (voorzichtig) signaal af hoe de jonge ouders over de bezetter dachten. Hier ziet u het geboortekaartje van de zoon van dokter Hemminga.
 • In het HGW-archief liggen heel wat stichtingsakten. Ook deze van de oprichting van de Stichting Wereldwinkel Waddinxveen op 19 maart 1982. Met de sluiting van de Wereldwinkel in 2017 is een einde gekomen aan de Waddinxveense vestiging van deze ideële organisatie.
 • 12 februari 2018 werd het nieuwe Station Waddinxveen Triangel in gebruik genomen. In het archief van het HGW liggen aandenkens van de opening van Station Waddinxveen-Noord op 1 juni 1973. Klik hier voor de eerste dienstregeling en het dito treinkaartje.
  Locoburgemeester P. Lips gaf het vertreksein voor de eerste trein en sprak de hoop uit, dat binnenkort een derde station zou worden geopend: Waddinxveen-Zuid. Dat is dus Triangel geworden en het heeft ook een tijdje geduurd. Klik hier voor een foto van deze plechtigheid.
 • Onlangs kreeg ons Genootschap de beschikking over de zeer zeldzame tekeningen van de Hefbrug. Hier ziet u de tekeningen en een toelichting.
 • In 2014 nam het HGW een turfbak in ontvangst. Ziehier de foto’s en beschrijving.
 • In 1969 bestond de weegbrug aan de Noordkade vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd er een bordje ontworpen met een diameter van 21,5 cm. Lees hier meer.
 • Slijterijen moeten over een slijtvergunning beschikken. Hier ziet u een slijtvergunning uit het begin van de vorige eeuw.
 • Het HGW beschikt over het torenuurwerk uit de Brugkerk. Kijk maar.
 • Heeft ú nog spullen die met het oude Waddinxveen te maken hebben? Meld het ons. Hier ziet u een mooi voorbeeld van die oude spullen: een asbak, ontworpen t.g.v. het vijftigjarig bestaan van autobusfabriek Verheul, in 1950.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe