Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 11: Coenecoop (direct over de brug tegenover de Apollolaan, links beneden op het dijkje)

Voorzijde

Linksboven

                           De Rooij B.V., Groothandel in levensmiddelen

In het jaar 1919 werd aan de Henegouwerweg te Waddinxveen het bedrijf H.J. & M. de Rooij opgericht. De activiteiten bestonden in het ompakken van margarine tot kleinere eenheden voor de consumentenmarkt. Dat was in die periode een noviteit want margarine werd gewoonlijk slechts als grootverpakking in kisten afgeleverd  en voor particuliere afnemers door de kruidenier naar behoefte uitgepond.

Het zijn de broers Henk en Maarten de Rooij die beginnen met kleinverpakkingen voor huishoudelijk gebruik en daarmee een stap voorwaarts maken op de weg naar meer efficiency en hygiëne. In 1951 worden de  activiteiten overgenomen door de zoon van Maarten, Maarten Cornelis, en zijn zwager. Deze twee breiden het assortiment verder uit door toevoeging van allerlei zoetwaren. Daar blijft het niet bij want het aantal producten wordt opnieuw verbreed door de toevoeging van allerlei levensmiddelen  en even later weer met een hele reeks koffie- en theesoorten. Het verpakken van margarine wordt van lieverlede beëindigd en de focus komt meer en meer te liggen op speciaalproducten uit binnen- en buitenland.

In 1991 gaat het bedrijf over in handen van de derde generatie, de broers Maarten en Kees de Rooij en worden de activiteiten gesplitst in zelfstandige eenheden. Zo specialiseert Kees zich in de bedrijfs- en kantineservice en gaat Maarten zelfstandig verder in de groothandel in levensmiddelen.

Op 10 februari 1994 wordt aan Coenecoop 385 de eerste paal geslagen voor een nieuwe vestiging van “De Rooij  B.V. Groothandel in Levensmiddelen”. Dat gebeurt door Maarten – de tweede generatie – en diens kleinzoon Maarten. Diezelfde dag wordt het 75-jarig jubileum van het bedrijf uitbundig gevierd  en aan het eind van dat jaar verhuist het van de Henegouwerweg, waar het qua logistiek met toenemende beperkingen kreeg te kampen, naar het nieuwe pand aan Coenecoop.

Het bedrijf wordt thans geleid door de vierde generatie, weer een Maarten, en heeft eind 2019 op gepaste wijze met personeel en relaties stil gestaan bij het 100-jarig bestaan.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe