Historisch Genootschap Waddinxveen

Monumenten in ons dorp

Lees hier de folder Cultuurhistorisch erfgoed van Waddinxveen

 
In ons dorp bestaat sinds enige tijd een beleid dat ertoe moet leiden, dat we onze gemeentelijke monumenten nog meer dan vroeger koesteren. Zo is er een monumentenboek samengesteld, waarin een aardig aantal bouwwerken in onze gemeente in kaart is gebracht. Lees er hier meer over.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe