Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 13: Henegouwerweg hoek Henegouwernesse

Voorzijde

Linksboven

Dirk Verheul neemt op jonge leeftijd in 1900 aan de Dorpstraat een kleine wagenmakerij over. Hij bouwt er tilbury’s, sjezen en wagens voor paardentractie. Al snel schakelt hij over op de productie van bussen met een metalen carrosserie en betrekt een fabriek aan de Jan Dorrekenskade-West. De zaken gaan zo goed dat er in 1940  een grote productiehal voor bussen kan verrijzen aan de Henegouwerweg, bij de Rijksweg. Na een brand in 1970 wordt de fabriek weliswaar herbouwd, maar ze komt vervolgens in handen van British Leyland. Deze onderneming besluit al spoedig tot sluiting van zowel de vestiging in Waddinxveen als die in Apeldoorn.

Rechtsboven

De gasfabriek (1908) waar uit steenkool het zgn. stadsgas werd gewonnen dat via een leiding onder de Gouwe  door werd gedistribueerd. Men kookte er op en het werd gebruikt voor de straatverlichting. De kolen werden via de Gouwe aangeleverd en met kruiwagens over de weg (jaagpad) naar de fabriek gekruid. Voor de lantaarns was een lantaarnaansteker aangesteld die elke lantaarn dagelijks – via een los laddertje – moest aansteken en doven. Particuliere verbruikers hadden een meter in huis waarmee d.m.v. speciale muntjes het gas contant betaald werd. Met de komst van het aardgas in 1963 werden de gashouders overbodig zijn de gashouders gesloopt.

Linksonder

Ten oosten van de Gouwe ligt de Bloemendaalse polder die met zijn zevenhonderd jaar de oudste polder van Zuid-Holland is. Het oorspronkelijke moeras werd van lieverlede landbouwgrond, eerst akkerbouw (o.a. hennep) maar daarna weidegrond. Het gebied is nooit verveend maar als gevolg van bemaling klonk het veen in en zo ligt de polder nu ver beneden Gouwepeil. Op de foto het huisje uit 1875, Kikkershil genaamd, waar de familie Hannes Hofman woonde. Het stond ter hoogte van huisadres nummer 103. Toen het in 1965 leeg kwam te staan is het gesloopt. De polder is nu natuur- en stiltegebied met verschillende petgaten en pestbosjes, waar de boeren hun aan de pest gestorven dieren begroeven.

 

Rechtsonder

Over de Gouwe stond tot 1867 houtzaagmolen De Liefde die samen met veel andere molens de Gouwekant heeft gesierd. Dat waren molens voor hout-, tras-, papier- en meelfabricage maar ook voor de bemaling van de aangrenzende polders. Later werd reeds verzaagd hout bij Alblas per kustvaarder aangevoerd, handmatig gelost en met lorries naar de opslag getransporteerd. Nadat Alblas in 2014 naar Moordrecht verhuisde, zijn op het terrein huizen en flats gebouwd. Het pand met de bomen ervoor is de remonstrantse (schuil)kerk die een monumentenstatus heeft.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe