Historisch Genootschap Waddinxveen

Torenuurwerk

In het bezit van het Historisch Genootschap, W.J. Koek, 1953

 

torenuurwerk1

 

Sinds 1883 bevond zich de toren van de Nederlands-hervormde kerk aan de Kerkweg (de Brugkerk) een torenuurwerk met bijbehorende wijzerplaat en overbrenging. Dit uurwerk was bekostigd door de gemeente Waddinxveen en bedoeld als openbare tijdsaanwijzing. Het onderhoud werd geregeld door het bestuur van de kerk, alle kosten waren voor de gemeente. Deze was ook eigenaresse van de klok. Van deze klok rest mogelijk alleen de wijzerplaat.

 

In 1953 kreeg de kerk een nieuw uurwerk, van de hand van W.J. Koek uit Friesland, die daarvoor veel onderdelen gebruikte van een ouder uurwerk van Eijsbouts. Ook werden fietsonderdelen benut, onder meer de ketting en een tandwiel. Dit hergebruik was in de jaren na de oorlog geen ongewone praktijk. Tezelfdertijd werd de wijzerplaat buiten flink opgeknapt en door de werkers op de achterzijde voorzien van hun naam.

 

 

 

Dit uurwerk bleef in gebruik tot 2013. In dat jaar werd de overeenkomst tussen de kerk en de gemeente ontbonden. Voor de afkoopsom kochten de kerkrentmeesters een nieuw uurwerk, dat onder meer automatisch op zomer- en wintertijd wordt gezet. Het uurwerk uit 1953 is waarschijnlijk via Kees van Veen – in die tijd actief als redacteur bij ons Genootschap en in het archief van de kerk – in het depot van het HGW terechtgekomen.

 

torenuurwerk3

 

Het mechaniek is inmiddels schoongemaakt en nagekeken. Er zijn plannen de klok opnieuw te plaatsen, maar nu in een publieksruimte van het nieuwe gemeentehuis aan de Kerkweg. Wel moeten dan een nieuwe wijzerplaat en een klok voor het slagwerk worden geplaatst.

Bronnen:

  • Het dorp Waddinxveen, periodiek van het HGW, december 2000
  • AD, 21 september 2006
  • HvH, 8 april 2013
  • Vriendelijk verstrekte informatie van de heren C. de Bas en G. Marchand, oud kerkrentmeesters, mitsgaders J.A. Elderhorst, uurwerkmaker

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe