Historisch Genootschap Waddinxveen

Het Genootschap

Historisch Genootschap Waddinxveen

eerste bestuur
Het eerste bestuur van ons Genootschap

In 1993, 10 jaar na de viering van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen, stak een aantal inwoners van Waddinxveen de koppen bij elkaar: het werd tijd dat er ook in onze gemeente een oudheidkundige vereniging kwam. Er was boosheid over de afbraak van het oude notarishuis bij de brug. Zoiets mocht nooit weer gebeuren! En zo werd het Historisch Genootschap Waddinxveen een feit.

Onder voorzitterschap van J. in ’t Hol vormden J.D. Geel (vicevoorzitter), C.J.Th. de Jong-Steenland (secretaris), H. Smid (penningmeester), T.W. Verweij en J.M. Houterman het eerste bestuur. U ziet ze hiernaast op de foto die in het eerste Kwartaalblad verscheen.

Het “Voorwoord” van die eerste aflevering werd afgesloten met: “Moge het verschijnen van deze eerste aflevering veel vreugde aan de lezers verschaffen.” Elders in dat eerste nummer lezen we nog, dat “de vereniging in het bijzonder tot doel [heeft] de kennis van de geschiedenis van Waddinxveen te bevorderen. Zij wil dit doen door het opsporen, verzamelen en publiceren van gegevens, documenten en voorwerpen van historische betekenis voor Waddinxveen.”Hieronder vindt u meer informatie over ons Genootschap. Klik op de gewenste link.

Bestuur

Lidmaatschap

Oudheidkamer

Commissies

Adverteerders

Sponsoring

Beleidsplan

ANBI-status

Jaarverslagen 2023

Privacybeleid


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe