Historisch Genootschap Waddinxveen

ANBI-status

 Vanaf de Hefbrug

waddinxveen 15foto: Klaas Bakker

ANBI-status

Het Historisch Genootschap Waddinxveen bezit de ANBI-status*). Dat betekent onder meer dat ons Genootschap belastingvrij schenkingen en erfenissen in ontvangst kan nemen, in natura of in geld. Schenkers kunnen onder bepaalde voorwaarden hun schenking voor de inkomstenbelasting aftrekken, en dat tot 125% van de schenking!

Hieronder volgen gegevens die van belang zijn als u bij een erfenis of schenking gebruik wilt maken van de vrijstelling.

  • De naam van de instelling luidt: Historisch Genootschap Waddinxveen.
  • Het RSIN/fiscaal nummer is: 804089267.
  • Voor contact met ons Genootschap wendt u zich tot: secretaris@hgwaddinxveen.nl
  • De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de kennis van de geschiedenis in het algemeen en die van Waddinxveen in het bijzonder.
  • Het beleid van de vereniging is gericht op het verzamelen en verspreiden van kennis over de geschiedenis van het dorp Waddinxveen. Er wordt een kwartaalblad uitgegeven waarin wetenswaardigheden over de geschiedenis van het dorp vermeld worden. De vereniging organiseert lezingen en tentoonstellingen en heeft een permanente tentoonstellingsruimte tot haar beschikking.
  • Voor de bestuurssamenstelling klikt u hier.
  • De namen van de bestuurders vindt u hier.
  • Het beloningsbeleid bepaalt dat bestuursleden geen beloning voor de door hen ten behoeve van de vereniging verrichte activiteiten ontvangen.
  • Voor het jaarverslag over 2019 van de vereniging klikt u hier.
  • De financiële verantwoording 2019 is als onderdeel van jaarverslag beschikbaar. Klik hier.
  • Het beleidsplan van de vereniging kunt u hier bekijken.

*) Voor meer informatie over de ANBI-status surft u naar www.anbi.nl


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe