Historisch Genootschap Waddinxveen

Uit de opslag gelicht

In de rubriek Uit de opslag gelicht laten wij u kennismaken met voorwerpen die door het HGW in een eerder stadium zijn verworven en worden gekoesterd.

Het is de bedoeling dat dit onderdeel van onze site langzaam maar zeker wordt uitgebreid. Voorlopig ziet u hieronder vier items:

  • Onlangs kreeg ons Genootschap de beschikking over de zeer zeldzame tekeningen van de Hefbrug. Hier ziet u de tekeningen en een toelichting.

  • In 2014 nam het HGW een turfbak in ontvangst. Ziehier de foto’s en beschrijving.

  • In 1969 bestond de weegbrug aan de Noordkade vijftig jaar. Ter gelegenheid daarvan werd er een bordje ontworpen met een diameter van 21,5 cm. Lees hier meer.

  • Slijterijen moeten over een slijtvergunning beschikken. Hier ziet u een slijtvergunning uit het begin van de vorige eeuw.

  • Het HGW beschikt over het torenuurwerk uit de Brugkerk. Kijk maar.

  • Heeft ú nog spullen die met het oude Waddinxveen te maken hebben? Meld het ons.

     Hier ziet u een mooi voorbeeld van die oude spullen: een asbak, ontworpen t.g.v. het vijftigjarig bestaan van autobusfabrikant Verheul, in 1950.


                                                                                                                Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe