Historisch Genootschap Waddinxveen

Sint-Aloysius (van Gonzaga) leefde van 1568 tot 1591. Op 21 juni van dat jaar stierf hij te Rome. 21 juni is zijn feestdag, immers, in de r.-k. kerk wordt de sterfdag als een feestdag gezien, aangezien men dan – als het goed is – in het Rijk der Hemelen wordt opgenomen.

Aloysius leefde zeer rein en kuis, daarmee is c.q. was hij een goed voorbeeld voor de jongeren. A. ging zelfs zover, dat hij naar de grond keek als hij een vrouw (ook zijn moeder!) zag. Hij wendde zelfs het hoofd af, als hij de schaduw van een meisje zag. Maar dat ging zijn meerderen te ver, reden waarom hij een kraag moest dragen, zodat hij zijn hoofd niet meer kon neigen. Hij wordt soms met zo’n kraag afgebeeld.

Aloysius overleed aan de pest, een ziekte die hij opliep toen hij lijders aan die ziekte verpleegde.

Terug


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe