Historisch Genootschap Waddinxveen

Recente aanwinsten

In de rubriek Aanwinsten presenteert het Historisch Genootschap Waddinxveen afbeeldingen van voorwerpen die het door schenking, aankoop, het in bruikleen verkrijgen of op andere wijze heeft verworven.
Op deze pagina staan foto’s en beschrijvingen van zaken die onlangs in ons bezit zijn gekomen.


Augustus 2023: Onlangs heeft het HGW deze verbandtrommel verworven. De zogenoemde verbandtrommel A werd gebruikt door de Waddinxveense afdeling van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Kort na de oprichting van deze vereniging, in 1920, werden al enkele verbandtrommels verspreid in onze gemeente. De plaatselijke afdeling zorgde voor het onderhoud ervan en het actueel houden van de inhoud. In 1954 waren verspreid in Waddinxveen achttien verbandtrommels aanwezig op de verbandposten. Deze herkende men aan de bekende gele EHBO-bordjes aan de gevels.


In 1958 was het aantal zelfs uitgebreid naar 28 trommels en 44 tassen, in 1973 was het aantal trommels nog 25 stuks.

Het logo op de trommel verraadt dat het waterslide transfer afkomstig is uit de periode juni 1953 tot december 1956. In 1953 werd namelijk aan de Nederlandse Vereniging EHBO het predicaat Koninklijk verleend en veranderde het logo in Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO. Na december 1956 is het logo  wederom gewijzigd. Daarmee kan met enige zekerheid worden gesteld dat de trommel op basis van de artikelen uit de krant omstreeks 1955 is aangeschaft. Het is niet bekend tot wanneer deze trommels zijn gebruikt.

We zouden graag meer willen weten over deze zogenoemde verbandposten. De adressen van deze locaties zijn toentertijd in de krant gepubliceerd. Mocht u aanvullingen op het bovenstaande hebben, dan horen wij dat graag. Ook ondersteunende foto’s of voorwerpen zijn uiteraard van harte welkom!

* Februari 2023: Trots presenteert het HGW zijn jongste aanwinst: een tilbury, gebouwd door de bekende Waddinxveense wagenbouwer Verheul. Het Historisch Genootschap kon deze aankoop financieren dankzij een schenking van het Verheulfonds.

Het paard heeft oogkleppen voor, het jonge paar gelukkig niet.

 

 

Omstreeks het midden van de negentiende eeuw werd de tilbury ontworpen door de Londense wagenmaker Tilbury. Vandaar dus.

Wilt u meer over Verheul lezen? Steek hier (glas-in-loodramen) of hier (varia) uw licht op.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe