Historisch Genootschap Waddinxveen

Recente aanwinsten

In de rubriek Aanwinsten presenteert het Historisch Genootschap Waddinxveen afbeeldingen van voorwerpen die het door schenking, aankoop, het in bruikleen verkrijgen of op andere wijze heeft verworven.
Op deze pagina staan foto’s en beschrijvingen van zaken die onlangs in ons bezit zijn gekomen.

* In januari 2021 wist het Historisch Genootschap – mede door de inspanningen en een financiële bijdrage van dhr. G. Breugem – de hand te leggen op het vaandel van het voormalige St.-Aloysiuspatronaat te Waddinxveen. Wilt u meer lezen over de heilige Aloysius?

Voorkant 

Foto’s: Gerard Breugem

Bovenin het ziet u de afbeelding van een lelie, symbool van de zuiverheid, het staat er voor de zekerheid bij. Daaronder bevindt zich een afbeelding van de heilige in superplie (het witte bovenkleed, daar hebben we de lelie weer) met daaronder de toog of soutane (lang zwart kleed, hier alleen zichtbaar bij de hals en de uiteinden van de mouwen). Het St.Aloysiuspatronaat (het streepje [] is weggelaten, patroon betekent beschermheilige) was een soort r.-k. jeugdvereniging. Helemaal onderaan zien we een zonnebloem afgebeeld. De zonnebloem richt zich, zoals bekend, altijd naar het licht. Dat woord Licht moeten we in deze contekst misschien met een hoofdletter schrijven.

Achterkant

—————————————————————————————————————————————————

* In mei 2015 werd de eerste zgn. vertelbank onthuld. Deze staat bij het oude station, tegenover het oorlogsmonument. Zie eerder verworven. Donderdag 4 februari 2016 volgde de tweede, nu eens niet in de stromende regen, zoals het jaar daarvoor, maar bij een aarzelend zonnetje.

Het onthullen van de vertelbank was voor het radioprogramma Zin in weekend van KRO-NCRV op radio 5 (zaterdag 13 februari 2016) aanleiding om onze voorzitter Ton Broer te interviewen. Luister naar dit interview.

Hier ziet u tijdens de presentatie de toenmalige voorzitter van ons Genootschap, aan het woord, met op de achtergrond de bank.

voorz aan het woordFoto’s: Annelies Weijermars

Hier de tekst op het plaatje midden op de leuning van de bank:

bordje op bank

Nu weet u meteen, wat het doel is van de vertelbank.

De toeschouwers in beeld, met in het midden onze burgemeester…

Toeschouwers

…die natuurlijk ook het woord zou voeren…

brg aan het woord

…én samen met voorzitter Broer het paneel onthulde.

onthulling

Wat staat er op het paneel?

Een aantal oude foto’s. Zó zag de omgeving van het oude kerkhof er vroeger uit!

En op de achterkant dit:

achterzijde paneel

“…of haalden hier kattenkwaad uit?”

Zouden die oudere jongeren op onderstaande foto het daarover hebben?

Waarover praten zij

Ja ja…

Tot slot de twee sprekers met in hun midden secretaris J.A.M. Kock, van het Verheulfonds. Dit fonds heeft de realisatie van de vertelbank financieel mogelijk gemaakt.

drie achter de vank

——————————————————————————————————————————————

* In het interbellum, de periode tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog functioneerde er in Waddinxveen een burgerwacht die onder auspiciën van de plaatselijke overheid  in tijden van dreigende revolutie of ter handhaving van de openbare orde zijn werk deed. Wanneer deze Waddinxveense burgerwacht is opgericht, is ons niet bekend. Maar hij werd  op last van de bezetter waarschijnlijk aan het begin van de Tweede Wereldoorlog opgeheven.

Via dhr. Van der Hoorn kwam het HGW in het bezit van het vaandel van deze burgerwacht.

het vaandel,

vaandel1

 

een stropdas met daarop het wapen van Waddinxveen

geledas2

 

 

Hier ziet u een detail,

detail gele das2

 

En hier is de stropdas van de burgemeester(?)

rodedas2

 

en detail

detail rode das2

Heeft u informatie over de Burgerwacht van Waddinxveen? Laat het ons weten!

—————————————————————————————————————————————————

DSC05237

Foto: Annelies Weijermars

Uit handen van de heer P. Boere ontvingen wij het schilderij getiteld Kikkershil. Het stelt voor een daggelderswoning met bomen en pad naar de Henegouwerweg.
Het schilderij is in 1938 vervaardigd door J. van ‘t Wout.

*

Wandkleed Kohnstammmavo

Dit wandkleed is vervaardigd door mw. Egbers, de echtgenote van de eerste directeur van de toenmalige Prof. Kohnstammschool voor openbaar Ulo. Zij schonk het de school in 1966 ter gelegenheid van de opening van het definitieve stenen schoolgebouw aan de Mauritslaan. Dhr. Binkhuijsen, een van de leraren aan de toenmalige uloschool, stond de maakster bij met het ontwerpen van dit kleed.

Toelichting

Linksboven zien we de Theo Thijssenschool waar de ulo in 1962 begon, in de gymnastiekzaal. Nog in hetzelfde jaar verhuisde de school naar een noodlokaal aan het Wilhelminaplein (rechtsboven). In het midden van het werkstuk zien we de gemeentewapens van achtereenvolgens Moerkapelle, Waddinxveen, Reeuwijk en als onderste Zevenhuizen. Uit deze gemeenten rekruteerde de school haar leerlingen.
Links en rechts van de wapens staan de noodgebouwen afgebeeld waarin de ulo onderdak vond: onderaan de Ringvaart, ongeveer waar nu de houtfabriek Houtex staat met op de achtergrond… de koeien.
Helemaal onderaan het nieuwe schoolgebouw aan de Mauritslaan. Het is tegenwoordig in gebruik bij allerlei organisaties, onder welke het HGW.
De rand van het doek is versierd met de leerlingenaantallen van 1962 – 1966. Voor het overige ziet u nog wat parafernalia: een koffiekopje (dronk het lerarenkorps destijds zoveel koffie?), een heistelling, bruggetje en troffel met stenen.
J. van Wichen, oud-leraar van de school, schonk het wandkleed, dat hem in 1995 ten deel viel toen de ulo onderdeel werd van het Coencoopcollege, in oktober 2015 aan het HGW.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe