Historisch Genootschap Waddinxveen

Boonstoppel Verffabriek

Expositie over Lak- en Vernisfabriek Wed. Boonstoppel

De winterexpositie van het HGW belichtte de Firma Boonstoppel & Co. Deze fabriek is in 1890 opgericht door Cornelis Boonstoppel en zijn zwagers Hoogendoorn en Van ’t Wout. De fabriek lag buiten de bebouwde kom van Waddinxveen aan de Zuidkade, waar nu het Gouweaquaduct ligt. De foto’s geven een impressie van deze tentoonstelling.

Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe