Historisch Genootschap Waddinxveen

Dertig jaar HGW


Dertig jaar  HGW

In 1993 op 20 april,
Ontstond een genootschap, omdat men dat graag wil.
Het Historisch Genootschap Waddinxveen,
Een eerbetoon aan het verleden, kijk goed om je heen.

Het eerste bestuur trad toen naar voren,
Met J. in ’t Hol als voorzitter geboren.
Samen met J.D. Geel, C.J.Th. de Jong-Steenland,
H. Smid, T.W. Verweij en J.M. Houterman in de hand.

Op de foto prijken zij met trots,
Vastberaden, vol historische kost.
In het eerste Kwartaalblad verschenen,
Hun gezichten, vol visie en intenties gemeen.

Het doel van het Genootschap was helder,
De geschiedenis van Waddinxveen vermelden en sfeer.
Het opsporen, verzamelen en publiceren,
Van gegevens, documenten, en voorwerpen met ere.

Boosheid over het afbreken van het Notarishuis,
Bracht hen samen, één duidelijk besluit.
Nooit mocht zoiets weer gebeuren,
Beschermen van het verleden, dat moest gebeuren.

Dertig jaar zijn sindsdien voorbijgegaan,
Met inzet en passie heeft het Genootschap gestaan.
Elke publicatie bracht vreugde en leer,
De kennis van Waddinxveen, steeds weer.

Vandaag vieren we het jubileum met pracht,
Een mijlpaal, een herinnering die wacht.
Dank aan het Historisch Genootschap Waddinxveen,
Voor dertig jaar vol geschiedenis, als geen.

Mogen de komende jaren vervuld zijn,
Met nog meer ontdekkingen, verhalen is erg fijn.
Het Genootschap blijft bruggen slaan,
Naar het verleden, waar wij op voortbouwen, voortaan.

 

Dick-Jan Thuis


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe