Historisch Genootschap Waddinxveen

Het Waddinxveens volkslied

In 1998, toen de Rabobank Nederland honderd jaar bestond, gaf de Waddinxveense vestiging van deze bank een boekje uit ter gelegenheid van dit jubileum. Dit werkje bevat ook het Waddinxveens volkslied (pagina 14).


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe