Historisch Genootschap Waddinxveen

P. van der Linde

Oorlogstijd  In 1944 is vader Van der Linde in de oorlogstijd opgepakt door de Duitsers. Hij was geroepen bij een boer (of zijn knecht) aan het Noordeinde, waar de koeien de mansgaten op een boerderij helemaal kapot hadden getrapt. De woedende Duitsers hadden de boer vrijwel doodgemept en voor dood achter gelaten. Maar hij leefde nog en Van der Linde sr. was erbij geroepen, waarop de man op een boerenkar werd afgevoerd. De Duitsers hebben Van der Linde sr. toen als vervanger opgesloten in de gevangenis te Rotterdam. Na een aantal dagen werd hij vrijgelaten, waarschijnlijk nadat een politieagent en een vrouw, die aan het Noordeinde woonde, de Duitsers ook overtuigden dat hij als laatste de boer had gezien. Hij moest bij de commandant komen, die hem scherp ondervroeg waar de boer naartoe was gebracht. Maar Van der Linde gaf geen krimp en zei dat dat medisch geheim was. Hij vroeg de commandant of híj de eed die hij aan Hitler had afgelegd zou schenden? “Nein!” was het antwoord, waarop Van der Linde hem zei onder géén beding zíjn eed van Hippocrates te zullen breken. Dat gaf de doorslag en hij mocht weg. Doodsbang toch afgeschoten te worden liep hij trap langs de zijgevel af, wetende dat velen onderaan alsnog de kogel hadden gekregen. Daarop ging hij naar een hoogleraar in Rotterdam, waar hij vertelde wie hij was en bij wie hij gestudeerd had, deze bracht hem terug naar Waddinxveen. Een ander verhaal dat vader Van der Linde over de oorlog vertelde, ging over Rotterdamse mannen en jongens tussen de 17 en 40 jaar die bij een razzia waren opgepakt om gedwongen in Duitsland voor de Arbeitseinsatz te gaan werken. Ze liepen de eerste dag richting Utrecht via o.a. de Oranjelaan in Waddinxveen, om te overnachten in de bezette fabriek van Dobbelmann aan de Noordkade. Van der Linde sr. is een van de Waddinxveners die op 11 november 1944 iemand heimelijk de tuin in smokkelde en gered heeft door hem naar de onderzoeksbank in de spreekkamer te dirigeren. Dankbare Rotterdammers gaven Waddinxveen later een tegeltableau met daarop de tekst: ‘Poort geopend, mond gesloten’ en de wapens van Rotterdam en Waddinxveen. Het herinnerde jarenlang aan deze gebeurtenis in het oude gemeentehuis en is nu in bezit van HGW.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe