Historisch Genootschap Waddinxveen

P. van der Linde

Studie en start als huisarts   Met een uitstraling als die van zijn vader was het voor Van der Linde jr. niet moeilijk een beroepskeuze te maken: hij koos voor geneeskunde. Ook zijn zus en broer kozen de medische kant. Zijn zus werd al jong hoofd van het klinisch chemisch laboratorium van het SAZU (Stads en Academisch Ziekenhuis te Utrecht), zijn broer studeerde eveneens geneeskunde en heeft een tijdje meegewerkt in de praktijk van hun vader tot eind 1970, later werd hij chirurg. Hij was toen ongetrouwd en destijds was een echtgenote onontbeerlijk in een huisartsenpraktijk. Peter van  der Linde studeerde in Leiden. Na meer dan 2 jaar coschappen in het ziekenhuis, waar ook ingeschat werd of de student feeling had voor het vak, volgden alle examens in één week waarin de parate kennis getest werd betreffende neurologie, heelkunde,  gynaecologie/ verloskunde. Toen 1 van de professoren hoorde dat hij de dag erna zou trouwen, viel hij hem verder niet lastig met moeilijke vragen, aangezien zijn coassistentschap prima was verlopen. Op vrijdag 25 september 1970 haalde Van der Linde jr. zijn bul in aanwezigheid van de hele familie, waarna de bruiloft op 26 september gevierd kon worden. Vervolgens kon hij aan de slag in de praktijk van zijn vader, want in die tijd hoefde je je nog niet te specialiseren tot huisarts. De samenwerking van Piet van der Linde en zijn zoon Peter duurde van 1970-1980. Op 70-jarige leeftijd nam Van der Linde sr. afscheid, na 45 jaar als huisarts in Waddinxveen werkzaam geweest te zijn. Van der Linde jr. ging toen samenwerken met huisarts B. Glaser, wiens eerste thuisbevalling bij een vrouw aan de Plasweg was. Ze kreeg haar 6e kind, maar wilde de appeltaart eerst nog uit de oven halen en zuchtte nog even 10 minuten door!

Het werkzame leven van Peter van der Linde begon op 31-12-1970, op die Oudejaarsavond had hij meteen dienst. Een patiënt van dr. De Geus beviel en Van der Linde jr. haalde de 19.000e inwoner van Waddinxveen! Groot was de verrassing voor Van der Linde toen hij hem de hand kwam drukken op zijn afscheidsreceptie in 2004: de enige die hij die dag niet herkende. Vrij had hij niet veel, het was heel hard werken want zijn vader liet hem ook al zíjn diensten maar doen, wat hem van tevoren niet was gezegd. Gelukkig liet zijn gezondheid dat drukke bestaan toe. De praktijk bestond vóór de samenwerking uit 4600 patiënten en werd steeds groter, want Van der Linde sr. nam iedereen aan. Nadat het een duo praktijk was geworden nam het aantal patiënten nog flink toe. Er kwamen zelfs patiënten uit Reeuwijk-Dorp, waar geen huisarts was en de randen van Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle. Een tweede huisarts in de praktijk was onontbeerlijk door de grote afstanden. Bovendien werden de bevallingen eveneens door de huisarts gedaan, meestal ‘s nachts. In vakanties kwam er een waarnemer, ook voor de apotheek. Toen Van der Linde jr. begon met de praktijk, woonden er in Waddinxveen nogal wat hervormden en gereformeerden en ook waren er rooms-katholieken in de praktijk. Ondanks advies van de pastoor vanaf de kansel dat er nu een katholieke huisarts was bleven patiënten gewoon bij hun oude dokter. Families waren van generatie op generatie in de praktijk en hadden een persoonlijke band met de huisarts. Door de tegenwoordige groepspraktijken is die binding met de huisarts afgenomen.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe