Historisch Genootschap Waddinxveen

P. van der Linde

Vanaf 2000 zorgde de Overheidsinmenging voor vermindering van de kwaliteit, het is nu veel zakelijker en protocollair, bovendien speelt de kostenbeheersing een grote rol. De farmaceuten willen geld verdienen met medicijnen en financieren daarom vaak het wetenschappelijk onderzoek, waar de Staat zo min mogelijk geld aan wil uitgeven. Het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker houdt op een bepaalde leeftijd op, omdat er minder gevallen uit worden gehaald – dit is een geldkwestie. Bekend is dat wanneer het cholesterol zo laag mogelijk is, er minder hart- en vaatproblemen ontstaan – behandelen met medicijnen heeft zin, maar niet tot op elke leeftijd. Nu vindt de nascholing aan huisartsen niet meer op deze manier plaats – men is te moe, de mentaliteit is veranderd en internet deed zijn intrede. Later werd dit nog versterkt door Corona.

4 Onderling contact huisartsen. Toen Van der Linde zijn praktijk had stopgezet, organiseerde hij om de 4 a 6 weken een farmacotherapeutisch overleg over een zinnige behandeling en onderzoek bij bepaalde ziektes tussen de Waddinxveense huisartsen en de apothekers Van den Dries en Van Dijk, die hart voor de zaak hadden. Dit overleg is er nu niet meer.

 

Sociale activiteiten uit hoofde van zijn beroep  De huisartsen gaven de EHBO cursussen. Bij de jaarlijkse wielerwedstrijd op 2e Paasdag, waarbij de renners door Waddinxveen raasden, was ook altijd een huisarts aanwezig om EHBO te verlenen. Huisartsen en de gemeente hadden overleg betreffende een rampenplan bij calamiteiten, zo voeren er destijds kerosineschepen over de Gouwe, wat risicovol was. Van der Linde was als (onbezoldigd) medicus aanwezig bij de zwemrevalidatie, waar fysiotherapeuten en leden van de reddingsbrigade met een takel de gehandicapten en ouderen het verwarmde water in hielpen (21 gr.). Later kwam er een arts bij van de KNWU (Koninklijke Nederlandse Wieler Unie). Van der Linde jr. is ook eens mee geweest met de Henry Dunant van het Rode Kruis. Zijn vader ging altijd mee met het jaarlijkse reisje voor de Ouden van Dagen – op zo’n dag moest jr. de enorme praktijk in zijn eentje doen. Ook overlegde de gemeente met hem buíten zijn vak als huisarts, bijv. over aanpassing van huizen voor gehandicapten aan de Peter Zuidlaan. Verder is hij vertrouwenspersoon binnen de gemeente.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe