Historisch Genootschap Waddinxveen

P. van der Linde

                                         Interview huisarts Peter van der Linde, dinsdag 6-7-2021 

Huisarts Peter van der Linde werd tijdens de geboortegolf na de oorlog geboren op 3 maart 1946 in Waddinxveen in een doktersgezin met al 2 kinderen: Janneke (’36) en Jaap (’39). Zijn vader Piet van der Linde (1910) kwam uit Bleiswijk en zijn moeder Dina Christina Lammers (1907) uit Zoetermeer. Mensen met de naam Van der Linde komen meer in de omgeving voor (zoals in Berkel en Rodenrijs en in Hazerswoude), ze stammen af van overgrootvader Van der Linde die zeven zonen had en in de woninginrichting zat.

Ook vader Piet van der Linde was huisarts – als kind zag hij een huisarts die in een rijtuig naar de patiënten werd gereden en dat leek hem ook wel wat. Zijn studie medicijnen betaalde hij zelf d.m.v. baantjes, want een studiebeurs bestond nog niet. Op 31 oktober 1935 trouwde hij. In datzelfde jaar startte hij zijn praktijk als vrijgevestigd huisarts vanuit Oranjelaan 14 te Waddinxveen. In de gang hing één telefoon, voor praktijk en privé. In de voorkamer was de spreekkamer en men moest de trap op naar de wachtkamer. In het begin reed hij vaak met zijn behandeltas achterop zijn fiets, alsof hij het al heel druk had. In 1953 verhuisde het gezin naar een prachtige villa aan Kerkweg 214. Rechts van de voordeur was de voorkamer en links was na een verbouwing het praktijkgedeelte met de spreekkamer, apotheek en wachtkamer. Het slaapkamertje van zoon Peter lag er direct tegenaan. Een witte brug over de Kerkwegsloot gaf toegang tot het huis en de ruime tuin. Aan de Kerkweg lagen 5 statige huizen, met naast hen Dirk Verheul, oprichter van de carrosseriefabriek, vervolgens de pastorie, dierenarts J. Slager en tenslotte op de andere hoek het huis van dr. Helleman, waar later dr. Vreeken woonde en tenslotte A. Boonstoppel. Per september 1970 betrokken Van der Linde sr. en zijn oudste zoon Jaap het nieuwe ruime praktijkpand (16 x 8 m) aan Souburghlaan 15 met twee spreekkamers, een wachtkamer, een assistentenkamer en een behandelkamer voor onderzoek. Drie maanden later kwam zoon Peter in de praktijk.

De ING Bank kocht later het huis van Verheul (waar weinig grond bij was) en wilde vanwege uitbreidingsplannen een stuk van het perceel van Van der Linde sr. kopen. Maar Van der Linde sr. wilde alles of niets verkopen, dus het ketste af. Nadat Van der Linde sr. in 1991 was overleden, zou de koop plaatsvinden, maar de dag vóór de overdracht werd de toestemming, die de ING voor de bouw van een groter pand had, ingetrokken door het toenmalige gemeentebestuur, die hun makelaar ook ontbood met de boodschap dat de kopende partij de gemeente niet in de weg diende te zitten.  Het schitterende witgepleisterde villa is wel verkocht, maar werd daarna niet meer bewoond als alleen door anti-kraak; het ging hard achteruit en is in najaar 2013 afgebroken.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe