Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 1: Hoek Stationsplein/Kerkweg-Oost

Linksonder

We zien de Christelijke Muloschool uit 1913, ook een ontwerp van Stuurman, met zes lagere en drie hogere klassen. Later werd de school verplaatst naar de Prinses Beatrixlaan. Op die plek staat nu, naast de Immanuelkerk, een appartementencomplex.

Naast de school werd in 1923 een woning gebouwd voor schoolhoofd Tj. van Dam, dan volgt de Kruiskerk, toen nog mét toren, de pastorie van Snoey en het nog lege stuk waar later de Passagewinkels gebouwd werden.

Rechtsonder

Vanaf de spoorlijn kijken we richting Dorpstraat en zien links de lange rij huizen langs de Petteplas, gebouwd in 1912. Ze reikten tot waar later de Esdoornlaan zou komen en er waren drie winkels: slagerij F. Versluis, fietsenmaker L. Versluis en bakkerij Schelling, later P. Los. Alles is in 1970 gesloopt. Tja.

Aan de noordkant van de Kerkweg bevond zich ook een aaneengesloten lintbebouwing van het spoor tot aan de Dorpstraat. Die huizen waren gebouwd op of tegen de polderdijk van wat toen de Puttepolder werd genoemd. Deze polder is ontstaan halverwege de negentiende eeuw, toen de plas werd drooggemaakt. Achter de huizen had men vrij uitzicht tot Boskoop, maar de tuinen stonden veelal vol met krotten en hokken voor fiets, varken, geit of konijn. Het toilet bevond zich meestal in de schuur achter het huis. De huizen waren slechts bereikbaar via drie smalle bruggetjes en over een smal koolaspad dat voor de huizen langs liep. Verhuizen ging eenvoudiger per boot (bok) dan per as en langs de sloot had menig huis een stoep om water te halen of de was te spoelen. Het water was helder, je kon de vissen en salamanders op de bodem zien.

In 1970 zijn de huizen afgebroken; ze maakten plaats voor de Petteflats 1 en 2.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe