Historisch Genootschap Waddinxveen

Eerder verworven

Bij de opening van onze oudheidskamer heeft de gemeente ons de schatkist van Waddinxveen in bruikleen gegeven. De kist die in vroeger tijden de inkomsten van de gemeente bevatte, heeft een prominente plaats gekregen in onze oudheidskamer, naast de voormalige burgemeestersstoel.
Hier een foto van de schatkist, die tegenwoordig leeg is.
Het charter is een zeer oud document, uit de tijd van Johan van Oldebarnevelt. Als u goed kijkt, ziet u het jaartal 1609, aan het begin van het Twaalfjarig Bestand dus. In de tekst staat, dat er toestemming wordt verleend voor de bouw van een waterwerk in het Noordeinde. Wilt u meer informatie over dit onderwerp?

Bij de glas-in-loodramen van Verheul staat een uitvoerige toelichting. Toen de fabriek vijftig jaar bestond, werd er een asbakje  – ja jongelui, toen rookten de mensen nog – ontworpen.

In Waddinxveen was in vroeger tijden een aanzienlijke speelgoedindustrie. Geen plastic, maar houten speelgoed was toen populair. Hier ziet u een houten speelgoedauto uit vroeger tijden.

Eén van de speelgoedfabrieken was die van Okkerse. Net zoals dat destijds bij de carrosseriefabriek van Verheul gebeurde (zie hierboven), werd er bij het vijftigjarig bestaan van de speelgoedfabrikant in 1951 door het personeel een glas-in-lood-raam aangeboden. Hier ziet u een aantal foto’s van dit raam.

En dan de meubelfabrieken. Over twee ervan hebben we wat wat meer te vertellen: FEMA en Meubelfabriek Matse.

 


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe