Historisch Genootschap Waddinxveen

Vertelbank 12: hoek Plasweg/Arie Kempkesweg

Linksonder

Een van de belangrijke meubelfabrieken in het Waddinxveen van de twintigste eeuw was die van de in 1882 geboren Otto Matse. Hij begon als meubelmaker een bedrijfje aan de Wilhelminakade te Waddinxveen. Al snel weet hij de productie te mechaniseren, de omzet te laten groeien en bouwt en verbouwt constant om te  voldoen aan een groeiende vraag. Voor eigen behoefte bouwt hij zelfs een nieuwe fabriek langs de Gouwe alwaar hij een glasslijperij en spiegelfabriek vestigt. Dit gebouw heeft inmiddels een andere bestemming maar staat er heden ten dage nog steeds, vlakbij het Gouweaqaduct. De ambities van Otto Matse in die tijd zijn duidelijk: groei!

In 1914 wordt aan de Noordkade de kurkwarenfabriek van Vermeulen en Co door brand verwoest. Na herbouw staat er voor die tijd een grote moderne fabriek naar een ontwerp van P.D. Stuurman, de Waddinxveense architect, die hierboven al ter sprake kwam. Het bedrijf van Vermeulen gaat mede als gevolg van de brand failliet, het pand staat enige jaren leeg. Otto Matse ziet zijn kans schoon en weet het in 1926 te kopen. Hij verhuist zijn volledige productie van de Wilhelminakade naar de Noordkade (foto) waar hij verder kan uitbreiden. Met die expansie loopt het personeelsbestand op tot ongeveer vijfhonderd medewerkers, waarmee het bedrijf een van de grootste werkgevers van ons dorp is geworden.

Vóór de fabriek bouwt Matse een grote villa, hij sloopt zijn oude gebouwen van de meubelproductie en vestigt zich metterwoon bij zijn nieuwe fabriek. De glasslijperij en spiegelfabricage aan de Wilhelminakade worden door Jacob van Dijken in 1933 als zelfstandige onderneming, in het pand van zijn huisbaas en grote afnemer, aan de Noordkade gecontinueerd.

Bij een tragisch ongeval raakt Otto Matse in 1951 aan de Henegouwerweg met zijn auto te water en komt daarbij om het leven. Bij gebrek aan een adequate opvolging betekent dat tevens het einde van deze grote meubelfabriek.


Cultuurhistorie van de Parel aan de Gouwe